Regulamin

1. Właścicielem strony internetowej https://domydrewniane24.pl/ i Administratorem danych osobowych jest Braian Sierpniak Bs-System 95 z siedzibą w Warszawie, 02-776, przy ul. Edwarda Warchałowskiego 7/4, NIP: 9512429610 , REGON: 366558454, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Firmą

2. Informacje przedstawione na stronie w szczególności opisy, cenniki i zdjęcia nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Materiały i cenniki przygotowane przez Właściciela strony mają charakter wyłącznie informacyjny i służą jako zaproszenie do skorzystania z usług Firmy.

3. Przesłanie formularza zapytania (konfigurator domków) lub formularza kontaktowego które są dostępne na stronie służą jedynie do celów kontaktowych, otrzymania zgody na przesłanie oferty handlowej oraz jako zaproszenia do rozpoczęcia rozmów prowadzących do zawarcia umowy.

4. Kontakt z firmą poprzez dostępne kanały komunikadcji jest nie zobowiązujący, służy jedynie nawiązaniu rozmowy i zaproszeniem do negocjacji.

5. Zawarcie umowy na wykonanie usług przez Firmę następuję po ustaleniu warunków umowy poprzez obie strony umowy, następnie podpisanie umowy przez obie strony umowy, i odesłanie jednego z egzemplarzy umowy (w sposób tradycyjny lub elektroniczny) do drugiej strony umowy.

6. Ceny prezentowanie na stronie mogą ulec zmianie w zależności od indywidulanych ustaleń z Klientem oraz rodzaju użytych do budowy materiałów. Ceny prezentowanie na stronie internetowej to ceny służace do oszacowania sumy końcowej za usługi Firmy w zalezności od wybranych opcji dodatkowych.

7. Płatność za usługi Firmy następuje po podpisaniu umowy w sposób określony w warunkach umowy.

8. Przesyłając do Firmy projekt poprzez formularz kontaktowy na stronie lub w inny sposób np: poprzez wiadomość e-mail, przesyłający oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania projektu oraz, że projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich.

9. Dane osobowe przekazywane Firmie poprzez stronę internetową, telefonicznie bądź drogą elektroniczną są przekazywane dobrowolnie i niektóre z tych danych są niezbędne do zawarcia umowy.

10. Stronę i Informacje przedstawione na stronie można przeglądać bez podawania danych osobowych.

11. Twoje dane osobowe są zbierane przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały określone w naszej polityce prywatności dostępnej tutaj: https://domydrewniane24.pl/polityka-prywatnosci/

12. Treść regulaminu może ulec zmianie.